Phone contact

01

+420 596 398 623

Room

01

A-A330

02

V-VA111

Bc. Veronika Novotná

Email: novotna@opf.slu.cz

Department

01

Oddělení zahraničních styků

Referent pro zahraniční styky

School of Business Administration

Úsek proděkana pro zahraniční styky

Oddělení zahraničních styků