Phone contact

01

+420 596 398 334

Room

01

A-A110

Hana Hráčková

Email: hrackova@opf.slu.cz

Department

01

Oddělení vědy a výzkumu

Referent pro vědu a výzkum

School of Business Administration

Úsek proděkana pro vědu a výzkum

Oddělení vědy a výzkumu