Informační stránky pro uchazeče

Test studijních předpokladů

Přijímací zkouška má písemnou formu a je pro všechny studijní programy a obory stejná, jejím cílem je ověření znalostí testem studijních předpokladů.

 

Kompletní znění testových otázek z akademického roku 2013/2014 naleznete zde:

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium