Informační stránky pro uchazeče

Prezentace jednotlivých studijních oborů

Název studijního oboru

Specializace: Podnikání

Specializace: Marketing a obchod

Specializace: Finance podniku

Specializace: Ekonomika cestovního ruchu

Specializace: Účetnictví a daně

Specializace: Management hotelnictví