Informační stránky pro uchazeče

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

 

Bakalářské a navazující magisterské studium  II. kolo - prodloužení termínu pro podání přihlášek (podání přihlášek 18. - 30. 9. 2018)

 

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

 

Extension of the deadline for submitting applications for the follow-up master's study program Business Economics and Management in English for the academic year 2018/19

Dear applicants for study,
the Dean of the Faculty of Business Administration in Karviná extends the deadline for submission of electronic applications in the admission procedure to a follow-up Master's degree program in full-time study Business Economics and Management in English for the academic year 2018/19 until 31 May 2018.
Administrative fee for entrance examination of CZK 550 will be paid by 31 May 2018 at the latest.

Doktorské studium

  • prezenční a kombinovaná forma studia