Informační stránky pro uchazeče

Poplatky pro akademický rok 2017/2018

 

Bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium

550 Kč pro přihlášku podanou elektronicky

 


Údaje pro platbu

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. se sídlem v Praze, pobočka  Ostrava
Účet: 101285316/0300
Konstantní symbol: 558 (platba převodem)
179 (platba složenkou typu A, A-V)
Variabilní symbol: 0275000117
Převodová pošta: 702 00 Ostrava 2
Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)

 


Údaje pro zahraniční plátce

IBAN: CZ5603000000000101285316
SWIFT-BIC CODE: CEKOCZPP

 

Adresa banky:

ČSOB

RCB Ostrava

Hollarova 5

702 00 Ostrava

CZ