Nový obor

Charakteristika navazujícího magisterského studia studijního oboru Podniková ekonomika a management

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Podniková ekonomika a management je vysokoškolsky vzdělaný odborník s pokročilými ekonomickými a manažerskými odbornými znalostmi dovednostmi, které mu umožní po získání odpovídající praxe působit v řídicích funkcích na vyšší či nejvyšší úrovni nejen v podnikatelské sféře, ale i mimo ní. Důraz je přitom kladen na mezinárodní akcenty podnikatelské činnosti, což se projevuje v řadě přednášených disciplín.


Základní zaměření studia:

 

  • Všeobecný vědní základ: Makroekonomie, mikroekonomie, matematika v ekonomii, statistické zpracování dat, rozhodovací analýza pro manažery.
  • Oborové zaměření: Strategický management, řízení inovací, manažerské ekonomika, řízení lidských zdrojů, manažerské účetnictví, mezinárodní marketing, mezinárodní finanční management, mezinárodní zdanění a daňové systémy, právo mezinárodního obchodu.
  • Předměty specializace.

 


Specializace Podnikání


Student si dále prohlubuje znalosti a dovednosti v oblastech zaměřených na podnikatelské prostředí, podnikový controlling, společenskou odpovědnost organizací a krizový management, které se uplatní v řízení a rozhodování na vyšších stupních řízení.

Specializace Marketing a obchod


Student si dále prohlubuje znalosti a dovednosti zaměřené na vyšší úroveň marketingové komunikace, strategický marketing, marketing finančních služeb a fungování obchodních organizací.

Specializace Finance podniku


Student si dále prohlubuje znalosti a dovednosti týkající se finančního plánování
a rozpočtování, oceňování podniků, investičních nástrojů a investiční strategie
a mezinárodních podnikových financí.

Specializace Účetnictví a daně


Student si dále prohlubuje znalosti a dovednosti zaměřené na účetnictví obchodních společností, mezinárodní účetnictví a účetní standardy, oceňování podniku, správu daní
a daňové řízení.