Nový obor

Studijní obor
Podniková ekonomika a management


Akreditační komise schválila v březnu 2015 akreditaci nového studijního oboru Podniková ekonomika a management (PEM) na dobu 8 let, tj. do roku 2023!!!

Od akademického roku 2015/2016 (tj. od září 2015) bude tento obor vyučován ve všech třech stupních vysokoškolského vzdělání, tj.
•    v bakalářském (absolvent získá titul Bc.) – doba studia 3 roky,
•    v navazujícím magisterském (absolvent získá titul Ing.) – doba studia 2 roky,
•    v doktorském (absolvent získá titul Ph.D. za jménem) – doba studia 4 roky.

a v obou formách studia, tj. v prezenčním nebo kombinovaném studiu.

Více informací o přijímacím řízení získáte: zde

Bakalářské studium podnikové ekonomiky a managementu se nabízí ve specializacích:


•    Podnikání
•    Marketing a obchod
•    Finance podniku
•    Ekonomika cestovního ruchu

více informací

Navazující magisterské studium podnikové ekonomiky a managementu se nabízí ve specializacích:


•    Podnikání
•    Marketing a obchod
•    Finance podniku
•    Účetnictví a daně

Absolventi studia obdrží diplom s názvem oboru a v dodatku k diplomu bude zapsán název specializace, což jim umožní lepší uplatnění na trhu práce.

více informací

Doktorské studium podnikové ekonomiky a managementu

nabízí studentům specializaci podle tématu a zaměření doktorské disertační práce, kterou si student zvolí po konzultaci se svým školitelem.

více informací