Informační stránky pro uchazeče

Aktuální nabídka studijních programů a oborů

Bakalářské studium

Kód programu

Název studijního programu

Kód oboru

Název studijního oboru

Titul

Forma studia[1]

Délka

studia

B6202

Hospodářská politika a správa

6202R002

Bankovnictví

Bc.

P

3

6731R007

Sociální management

Bc.

P

3

6202R055

Veřejná ekonomika a správa

Bc.

P, K

3

B6208

Ekonomika a management

6208R086

Podniková ekonomika a management (1,2,3,4,5,6)

Bc.

P, K

3

1 Podnikání Bc. P, K 3
2 Marketing a obchod Bc. P, K 3
3 Finance podniku Bc. P, K 3
4 Ekonomika cestovního ruchu Bc. P, K 3
5 Management hotelnictví Bc.
P, K
3
6202R049

Účetnictví a daně

Bc.

P, K

3

B6209

Systémové inženýrství a informatika

6209R021

Manažerská informatika

Bc.

P, K

3

Internet v podnikání Bc. P, K 3

 

V rámci studia oboru Podniková ekonomika a management je možno v bakalářském studiu volit specializace Podnikání, Marketing a obchod, Finance podniku, Ekonomika cestovního ruchu, Management v hotelnictví nebo Internet v podnikání.

V rámci studia oboru Manažerská informatika je možnov bakalářském studiu volit specializaci Internet v podnikání.

 

Navazující magisterské studium

Kód programu

Název studijního programu

Kód oboru

Název studijního oboru

Titul

Forma studia[1]

Délka studia

N6202

Hospodářská politika a správa

6202T002

Bankovnictví

Ing.

P

2

6202T055

Veřejná ekonomika a správa

Ing.

P, K

2

N6208

Ekonomika a management

6208T086

Podniková ekonomika a management (1, 2, 3, 4)

Ing.

P, K

2

1 Podnikání Ing. P, K 2
2 Marketing a obchod Ing. P, K 2
3 Finance podniku Ing. P, K 2
4 Účetnictví a daně Ing. P, K 2

N6208

Economics and Management

6208T086 Business Economics and Management

Ing.

P

2

Marketing and Trade Ing. P 2
N6209 Systémové inženýrství a informatika 6209T021 Manažerská informatika Ing P 2

 

V rámci studia oboru Podniková ekonomika a management je možno v navazujícím magisterském studiu volit specializace Podnikání, Marketing a obchod, Finance podniku nebo Účetnictví a daně.

 

Doktorské studium

Kód programu

Název studijního programu

Kód oboru

Název studijního oboru

Titul

Forma studia[1]

Délka studia

P6230

Ekonomika a management

6208V086

Podniková ekonomika a management

Ph.D.

P, K

4

 

[1] Forma studia, tj. P = prezenční; K = kombinovaná