Informační stránky pro uchazeče

Elektronická přihláška

 

  • Přečtěte si podrobné pokyny k elektronické přihlášce.
  • Dotazy k přijímacímu řízení podejte na e-mail: studijni@opf.slu.cz.

 

Bližší informace k přijímacímu řízení (bakalářské a navazující magisterské studium)  obdržíte také na tel: 596 398 345.