Informační stránky pro uchazeče

Akademický rok 2017/2018

 

Den otevřených dveří

23. 1. 2018
Bakalářské studium

Uzávěrka přihlášek ke studiu
do 20. 4. 2018
Uzávěrka přihlášek ke studiu -  předběžně (II. kolo)
do 31. 8. 2018
Přijímací zkoušky
vlastní 4. - 8. 6. 2018
Certifikát NSZ•
Přijímací zkoušky - předběžně (II. kolo) 3. - 7. 9. 2018

Navazující magisterské studium

Uzávěrka přihlášek ke studiu
do 4. 5. 2018
Podání přihlášek ke studiu - předběžně (II. kolo) do 31. 8. 2018
Přijímací zkoušky
11. -15. 6. 2018
Přijímací zkoušky - předběžně (II. kolo) 3. - 7. 9. 2018

Doktorské studium

Termín podání přihlášek ke studiu do 20. 8. 2018
Přijímací zkoušky 3. - 7. 9. 2018

 

• NSZ z "Obecných studijních předpokladů" nebo "Všeobecných štúdijných predpokladov"