Termín prvního kola pro bakalářské a navazující magisterské studium je do 31. března 2022.


Podmínky a více informací k přijímacímu řízení na OPF najdete na této stránce.


Více informací o studiu na OPF najdete na této stránce.