Informační stránky pro studenty

Zaměstnanec roku 2016

Pravidla ankety


1) Anketa „Zaměstnanec roku 2016“ je vyhlášena ve dvou kategoriích:

  • akademik,
  • neakademik.

2) Návrhy kandidátů v obou kategoriích může podávat každý zaměstnanec SU OPF, a to na příslušném anketním lístku

3) Termín podávání návrhů kandidátu je stanoven do 14. října 2016, 12:00 hodin.

4) Vyplněný anketní lístek je možno podávat v zapečetěné obálce na Podatelně SU OPF. Obálka musí být označena čitelným nápisem „Zaměstnanec roku 2016 - akademik“ nebo „Zaměstnanec roku 2016 – neakademik“. Do hodnocení budou zařazeny pouze návrhy, které jsou úplně vyplněny, podepsány navrhovatelem a navrhovaným spolu s uvedením souhlasu navrhované osoby.

5) Za účelem výběru zaměstnance roku je zřízená jedenáctičlenná komise ve složení:

  • zástupce vedení fakulty (1),
  • zástupce odborového svazu (1),
  • zástupce každé katedry SU OPF (5),
  • zástupce útvaru informačních technologií (1),
  • zástupce útvaru tajemníka (2),
  • zástupce nominovaný z řad sekretářek a odborných referentů (1).

6) Navržená 11 členná komise vyhodnotí předložené návrhy a vybere vítěze obou kategorií ankety. Děkanovi fakulty členové komise následně předloží své rozhodnutí spolu se zdůvodněním.

7) Členem komise nesmí být kandidát navržený v anketě „Zaměstnanec roku“, v opačném případě, bude v komisi nahrazen jiným členem.

8) Vítězové jednotlivých kategorií obdrží poukaz pro dvě osoby na wellness pobyt (3 noci) v hodnotě cca 15 000,- Kč. Slavnostní vyhlášení ankety spolu s předáním cen proběhne v rámci vánočního večírku zaměstnanců fakulty, který je plánován na 2. prosince 2016 v prostorách hlavní budovy fakulty.