Univerzita třetího věku

Kontakt

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Univerzitní nám. 1934/3
733 40 Karviná

kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Sohrová
Tel.: +420 596 398 438
Email: u3v@opf.slu.cz