Informační stránky pro studenty

Možnosti studentů zapojit se do výzkumné činnosti OPF

  • Pracovat jako pomocná vědecká síla na katedře.
  • Řešit výzkumné téma v rámci magisterské diplomové práce v souvislosti s výzkumem katedry.
  • Účast v soutěži o nejlepší diplomovou práci.
  • Spoluúčast na řešení projektů a grantů řešených katedrami.

Více informací na http://www.opf.slu.cz/vvr/