Informační stránky pro studenty

Číslo účtu pro platbu kolejného, stravného

číslo účtu ISKaM 117479043/0300
IBAN CZ31 0300 0000 0001 1747 9043
variabilní symbol rodné číslo (bez lomítka)

Více informací: Kolejní a stravovací systém ISKaM

 

Číslo účtu pro tisk

číslo účtu TISK 101285316/0300
variabilní symbol 6029
specifický symbol osobní číslo studenta (šestimístný kód vygenerovaný STAGem, o123456)

Více informací: Tisk na SU OPF