Koleje a menzy

Objednávání jídla v menze pro zaměstnance

od  11.10.2013 bude možné si objednat jídla přes informační systém kolejí a menz ISKAM v menze na Univerzitním náměstí. Aktuální nabídku na další týden naleznete na stránkách iskam.opf.slu.cz, kde se přihlásíte svým jménem a heslem do sítě OPF.

V případě objednaných jídel Vám bude částka, snížena o příspěvek zaměstnavatele, stržena ze mzdy. Pokud budete nadále chtít platit stravenkami je to možné, ale nelze tak objednat jídla v systému dopředu. Ekonomické oddělení pak zaměstnanci zúčtuje příslušně počty odebraných slev a stravenek pravidelně jako doposavad se stravenkami.

V případě dotazů k systému se obraťte na oddělení zapojená do problematiky - ekonomické oddělení a oddělení kolejí a menz.

Jak si objednat jídlo?

Po přihlášení na stránku iskam.opf.slu.cz si zaměstnanec vybere nabídku „Objednávky jídel“. Zaměstnanec vidí pro konkrétní den daný jídelníček a zbývající počet možných jídel k objednání. Objednávat lze na dobu, kdy je schválený jídelníček, nejčastěji jeden týden.

 

Objednání jídla do: den předem do 14:00
Zrušení jídla do: den předem do 14:00
Jídlo v burze*: daný den do 13:55

 

*Burza jídla: Pokud zjistíte, že si nemůžete vyzvednout jídlo a objednávání bylo ukončeno, můžete jídlo nabídnout v Burze jídel. Lze tak učinit na webovém rozhranní a to nejpozději 5 min. před ukončením výdeje daného jídla (13:55hod). Pokud si někdo jídlo z Burzy vyzvedne, zaplatí za něj on a Vám tak nepropadne objednávka