Informační stránky pro studenty

Kalendář akcí Obchodně podnikatelské fakulty

ROK 2016

Prosinec

DatumČasNázev pořádané akceMístnost
06.12.2016 14:14 Přednáška Ing. Matěje Rejnocha: Strategické řízení ve společnosti Craneballs s.r.o. Aula
07.12.2016 16:25
Přednáška doc. Bohumila Horáka: Vodíkové technologie a palivové články
A308
21.12.2016 8:30

Brain & Breakfast: Přednáška Magdalény Vášaryové, proč je střední Evropa Střední Evropou.

Business Gate

 


Listopad

DatumČasNázev pořádané akceMístnost
20.09.-30.11.2016 soutěž pro studenty fakulty Open4Business
02.11.2016 15:00 Komunikace na sociálních sítích (Online Marketing) Business Gate
02. - 03.11.2016 Prodejní výstava zahraniční odborné literatury čítárna
08.11.2016 10:00 Přednáška Ing. Radima Beneše: Řízení hotelu, nabídka a služby hotelu Aula Na Vyhlídce
9.11.2016 16:00 Přednáška Ing. Doláka o Transsibiřské magistrále Aula Na Vyhlídce
09.11.2016 15:00

E-shop (Online Marketing)

Business Gate
10.11.2016 08:30

Přednáška Branding v praxi a workshop k soutěži Open4Business

Aula
10.11.2016

IX. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků

14.11.2016 08:05
Přednáška PhDr. Sylvie Navarové: Úvod do kariérového koučování Aula
16.11.2016 15:00 Tvorba webové stránky (Online Marketing) Business Gate
24. - 25.11.2016

Setkání studentů SU OPF a Politechniky Rzeszowskiej

SU OPF
28.11.2016 08:05 Přednáška Bc. Dagmar Vaňkové: Veřejná správa v praxi, aneb profese úředníka územně samosprávného celku Aula
29.11.2016 07:00 Daruj krev s Opéefkou Transfuzní oddělení
30.11.2016 16:25 Přednáška doc. Bohumila Horáka: Obnovitelné a  alternativní zdroje energie Aula

 


Říjen

DatumČasNázev pořádané akceMístnost
04.10.2016 Zážitkový cyklus seminářů A308
07.10.2016 Promoce absolventů AR 2015/2016 - podzimní termín Velký sál
12.10.2016 15:00

Jak udělat svou prodejnu atraktivní, být úspěšný a získat nové zákazníky?

Business Gate
17.10.2016 09:00

Přednáška Ing. Marcely Šebestové: Služby letecké dopravy

Aula

Na Vyhlídce

20.10.2016 08:30

Brain & Breakfast: Přednáška na téma imunitní systém

Business Gate
25.10.2016 15:00

Quo Vadis MSK očima mladých

Business Gate

 


Září

DatumČasNázev pořádané akceMístnost
08.09.2016 09:30 Konference Lokální ekonomiky 2016 Třinec
14. - 16. 09. 2016

XIV. mezinárodní vědecká konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie

Petrovice u Karviné
22.09.2016 10:00 Imatrikulace studentů 1. ročníku Velký sál

 


Červenec

DatumČasNázev pořádané akceMístnost
01.07.2016

Promoce absolventů navazujícího magisterského studia a doktorského studia AR 2015/2016

Velký sál

 


Červen

DatumČasNázev pořádané akceMístnost
09.06.2016 12:45

Inkluze a kulturní rozmanitost v podnikání mladých ve městě Karviná

Business Gate
15.06.2016 15:00 Vybrané dotační možnosti pro podnikatele v nejbližších 6 měsících Business Gate
17.06.2016 17:00 Absolventský večírek SU OPF
30.06.2016 Promoce absolventů bakalářského studia AR 2015/2016 Velký sál

 


Květen

DatumČasNázev pořádané akceMístnost
04.05.2016 11:25 Přednáška Hany Káňové: Řízení profesní kariéry v dlouhodobém horizontu Malý sál
04.05.2016 15:00 Jak začít podnikat či dosáhnout lepších výsledků díky koučování Business Gate
05.05.2016 13.30 Interkulturní kompetence v Business Gate (1) Business Gate
07.05.2016 07:15 Sportovní akce: "Májové sjíždění řeky Opavy" Opava
09.05.2016 10:00 Přednáška Andreje Babiše: Řízení Ministerstva financí jako firmy Velký sál
11.05.2016 15:00 Komunikace na sociálních sítích (online marketing) Business Gate
11.05.2016 11:25 Přednáška Martiny Szturc Káňové: Přednosti a slabiny vysokoškoláků při hledání zaměstnání Malý sál
12.05.2015 13.30 Interkulturní kompetence v Business Gate (2) Business Gate
17.05.2016
17:00
Sportovní akce: Vyběhněte s děkanem

18.05.2016
11:25
Přednáška Martiny Szturc Káňové: Požadavky zaměstnavatelů při výběrových řízeních v českém a mezinárodním kulturním kontextu
Malý sál
19.05.2016 10:00 Seminář o bezpečnosti a anomytě na Internetu Velký sál
19.05.2016 13:30 Interkulturní kompetence v Business Gate (3) Business Gate

 


Duben

DatumČasNázev pořádané akceMístnost
06.04.2016 11:25 Přednáška Hany Káňové: Komunikace pracovních týmů v pracovním prostředí firem Malý sál
07.04.2016 10:00 Přednáška Ing. Marty Novákové: Postavení obchodu a cestovního ruchu v ČR
AULA
07.04.2016 09:00

Finále soutěže Open4Business

B301
11.04.2016 12:12 Přednáška Ing. Jana Šromka: Jak navrhnout E-business projekt A423
11.04.2016 15:00 E-shop (Online Marketing) Business Gate
11.04.2016 17:00 Business Evening (1)
Business Gate
13.04.2016 11:25 Přednáška Martiny Szturc Káňové: Personální práce v trainee programech se stážisty Malý sál
18.04.2016 14:00

Pay-per-click (Online Marketing)

Business Gate
20.04.2016 10:00 Přednáška Mojmíra Hampla: Mnoho prázdné kritiky a málo pochopení podstaty - centrální banky a měnová politika v současnosti AULA
20.04.2016 11:25 Přednáška Lenky Waszutové: Postavení a práce odborníků v sociálních službách, programy dobrovolnictví ve Slezské diakonii Malý sál
25.-27.4.2016 Setkání studentů SU OPF a Politechniky Rzesowskiej Polsko
26.04.2016 15:00

Obsahový marketing (Online marketing)

Business Gate
27.04.2016 14:00 Seminář Mgr. Bohdana Chodury: Hypnóza A308
27.04.2016 11:25 Konkurz pro tebe s firmami Bonatrans, OKIN, GE MONEY a Slezská diakonie Business Gate
28.04.2016 09:45 Přednáška Ing. Bohumíra Přebindy: Projekt maloobchodní jednotky AULA

 


Březen

Datum 
ČasNázev pořádané akceMístnost
03.03.2016 13:00 Seminář s dr. Sylwií Badowskou v rámci učitelské mobility na Katedře PEM A309
07.03.2016 10:00 Otevření centra na podporu podnikání Business Gate Karviná
09.03.2016 11:25 Přednáška Ing. Marie Mitzové: Rozvoj kompetenčního portfolia ve firmě Malý sál
17.03.2016 10:00 Den doktorského studia A308
22.03.2016 14:00 Přednáška dr. habil. Petra Robejška: Výhody a nevýhody EU pro evropské hospodářství AULA
22.03.2016 13:30 Přednáška Ing. Marty Machurkové: Význam trhů a tržnic v cestovním ruchu Slovenska Na Vyhlídce
23.03.2016 Velikonoce pro zahraniční studenty A309
23.-24.03.2016 5. Mezinárodní vědecká konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu SU OPF
31.03.2016 08:05 Přednáška Ing. Jana Kovaříka: Prodejní a provozní plánování v nadnárodní obchodní organizaci Malý sál

 


Únor

Datum 
ČasNázev pořádané akceMístnost
24.02.2016 11:25 Přednáška PhDr. Sylvie Navarové:Úvod do kariérového poradenství a kariérového koučování Malý sál
29.02.2016 12:15 Prezentace firmy CGI (přední globální firma v oblasti IT konzultací a služeb) A309

 


Leden

Datum 
ČasNázev pořádané akceMístnost
13.01.2016 09:00 Den otevřených dveří SU OPF
29.01.2016 17:00 Reprezentační ples fakulty Kulturní dům Družba

 

Kalendář akcí 2017

Kalendář akcí 2016