Informační stránky pro studenty

INFORMACE PRO STUDENTY

k organizaci odborné praxe studentů 2. a 3. ročníků bakalářských studijních oborů v prezenční formě studia pro akademický rok 2013/2014