Celoživotní vzdělávání na SU OPF

Pravidla studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě

Program Celoživotního vzdělávání (CŽV) je realizován v souladu s:

 

CŽV je forma vzdělávání, které je uskutečňováno univerzitou nebo její součástí.

Je orientováno na výkon povolání nebo zájmově. Svým charakterem doplňuje, prohlubuje, obnovuje nebo rozšiřuje vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků a to v rámci vzdělávací činnosti univerzity.

 

CŽV je uskutečňováno:

  • v rámci akreditovaných studijních programů (programy typu "A" organizované za úplatu)
  • mimo rámec akreditovaných studijních programů (programy typu "M" organizované za úplatu)

 

Programy CŽV mohou být uskutečňovány ve formě prezenční, distanční nebo kombinované. Uskutečňují se zpravidla jako tématické cykly, kurzy (specializační, rekvalifikační), odborná soustředění, přednášky nebo přednáškové cykly, semináře a Univerzita třetího věku (U3V).

 

Účastníci programů CŽV a U3V nejsou studenty podle zákona.