Celoživotní vzdělávání na SU OPF

Studium celoživotního vzdělávání na SU OPF v akademickém roce 2016/2017

 

Neakreditované kurzy typu "M"

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

V rámci udržitelnosti projektu Modulový systém vzdělávání volených zástupců územně samosprávných celků jsou nabízeny níže uvedené kurzy celoživotního vzdělávání.

Bližší informace k jednotlivým kurzů se zobrazí po rozkliknutí odkazů.

 

 

NABÍDKA DALŠÍCH KURZŮ CŽV A MOŽNOST ELEKTRONICKÉHO PŘIHLÁŠENÍ: CZV.SLU.CZ