Celoživotní vzdělávání na SU OPF

Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná

tel: +420 596 398 438
mail: czv@opf.slu.cz
kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Sohrová
www: www.opf.slu.cz/czv