Celoživotní vzdělávání na SU OPF

NABÍDKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ U3V A MOŽNOST ELEKTRONICKÉHO PŘIHLÁŠENÍ: CZV.SLU.CZ

Pro výběr využijte odkaz Univerzita třetího věku (U3V) nebo Kurzy konané v Karviné.

 

Celoživotní vzdělávání na vysokých školách v České republice má dlouholetou tradici a jeho význam a potenciál stále roste. Současný vývoj společnosti klade důraz na rozvoj celoživotního vzdělávání, které se stává nepostradatelným pomocníkem a nástrojem k trvalému doplňování znalostí a dovedností. Celoživotní vzdělávání se stává prostředkem pro kontinuální a trvalou cestu pro rozvoj a úspěšný vývoj každého jednotlivce.

Organizace kurzů celoživotního vzdělávání je jednou z forem studia na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě  v Karviné.

 

CŽV je uskutečňováno:

  • v rámci akreditovaných studijních programů (programy typu "A" organizované za úplatu)
  • mimo rámec akreditovaných studijních programů (programy typu "M" organizované za úplatu)

NABÍDKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ CŽV A MOŽNOST ELEKTRONICKÉHO PŘIHLÁŠENÍ: CZV.SLU.CZ

Pro výběr využijte odkaz  Kurzy konané v Karviné.

 

V rámci udržitelnosti projektu: CZ.1.07/3.2.07/02.0012 Modulový systém dalšího vzdělávání volených zástupců územních samosprávných celků

nabízíme kurz

PREVENCE  KORUPCE   A ZÁKLADNÍ  PROTIKORUPČNÍ PRÁVNÍ NÁSTROJE V ČINNOSTI MĚST A OBCÍ

datum konání: 7. 12. 2017

místo konání: Městský úřad Orlová

přednášející: Judr. Jaromír Richter