Informační stránky pro studenty

Vyběhněte s děkanem a fotbalisty MFK Karviná - OPéeFáci vás zvou proběhnout se Karvinou

Důležité informace

Datum: 23.5.2018
Začátek závodu: 16:30
Prezence: 15:00
Prezence dětí: 17:00 (areál Lodiček)
START Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná
CÍL Areál Lodiček Karviná
Startovné: 50 Kč
Startovné štafeta: 100 Kč
Startovné děti: zdarma

V ceně startovného je: občerstvení (voda, ovoce), medaile, měřící čip. Nejlepší závodníci obdrží věcné ceny od pořadatelů a sponzorů.

 

Vzdálenost dospělí

Vzdálenost děti (areál Lodiček)

 • jednotlivci: 5,5 km
 • štafeta: 3 km + 2,5 km
 • do 7 let: 470m
 • 7 - 12 let: 2x 470m

 

Instrukce pro závodníky

Závody probíhají za plného provozu a je třeba dodržovat pravidla silničního provozu!

Platba

 • hotově v kanceláři A303 (Ing. Dagmar Labudková)
 • na místě (od 15:30)

Program

 • 15:00 - 16:15 Prezence dospělých
 • 16:30 Start hlavního běhu
 • 17:00 Prezence dětí (areál Lodiček)
 • 17:30 Start dětského běhu
 • 17:45 Vyhlášení celkových výsledků

Doprovodný program

 • 16:00 Protažení před startem pod vedením instruktorky Ireny
 • 17:15 Protažení dětí před startem pod vedení instruktorky Ireny
 • 16:45 Pro děti malování na obličej, k dispozici trampolína


Mapa závodu dospělí

START > Fryštátská > park Bedřicha Smetany (Krajský soud) > Karola Sliwki > Lázeňský park (1km) > Cyklostezka kolem Olše (2km) > Psí cvičák, park Boženy Němcové (3km) > In-line stezka  > Zámek Fryštát (4km) > Letní kino > In-line stezka (5km) > Areál Lodiček > FINISH (5,5km)

MAPA KE STAŽENÍ

Mapa dětských závodů

dětský běh probíhá v areálu Lodiček

MAPA KE STAŽENÍ

 

Vyběhněte s děkanem 2018

Vyběhněte s děkanem 2017

Vyběhněte s děkanem 2016

Vyběhněte s děkanem 2015

 

 

 

Partneři závodu

Čestné prohlášení

Svým přihlášením a následným uhrazením startovného potvrzuji, že mi není známa žádná zdravotní překážka, která by mi bránila zúčastnit se běžeckého závodu "Vyběhněte s děkanem".
Jsem si vědom(-a), že závod probíhá za plného dopravního silničního provozu. Budu se řídit platnými předpisy pro účastníky silničního provozu a budu dodržovat pokyny organizátorů závodu. Běžím na vlastní nebezpečí, se všemi důsledky z toho plynoucími. Pořadatel má právo na komerční a nekomerční využití filmů, fotografií, videozáznamů a další dokumentace, na nichž bude zachycena moje osoba v průběhu konání akce, a to i do budoucnosti bez časového omezení.
Dále prohlašuji, že sám(-a) odpovídám za svůj zdravotní stav a způsobilost absolvovat tento závod a je mi známo, že pořadatel startující nepojišťuje. Stvrzuji svým přihlášením, že na pořadateli závodu, nebudu sám(-a), ani prostřednictvím svých právních zástupců, vymáhat případnou náhradu škody, či újmy na zdraví, způsobené třetími osobami.