Konference UDS 2015

Anglická verze

VIII. Mezinárodní vědecká konference doktorandů
a mladých vědeckých pracovníků
pořádaná Ústavem doktorských studií SU OPF v Karviné

 

Slezská univerzita v Opavě,
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 

Vás zve
na VIII. Mezinárodní vědeckou konferenci doktorandů
a mladých vědeckých pracovníků

 

pořádanou Ústavem doktorských studií SU OPF v Karviné
pod záštitou děkana fakulty prof. Ing. Daniela Stavárka, Ph.D.

 

Termín konání: 5. listopadu 2015

Prodloužený termín podání přihlášky včetně abstraktu: 30.9.2015