Konference UDS 2014

Anglická verze

VII. Mezinárodní vědecká konference doktorandů
a mladých vědeckých pracovníků
pořádaná Ústavem doktorských studií SU OPF v Karviné

 

Slezská univerzita v Opavě,
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 

Vás zve
na VII. Mezinárodní vědeckou konferenci doktorandů
a mladých vědeckých pracovníků

 

pořádanou Ústavem doktorských studií SU OPF v Karviné
pod záštitou děkana fakulty doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D.

 

Termín konání: 7. listopadu 2014

Prodloužený termín podání přihlášky včetně abstraktu: 15.10.2014