Konference UDS 2013

Programový výbor konference

Předseda:

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 

Členové:

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD.

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická fakulta

doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.

VŠB-Technická univerzita Ostrava,

Ekonomická fakulta

prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

Wydział Informatyki i Komunikacji

 

Organizační výbor konference:

  • doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
  • Ing. Zuzana Kiszová
  • Ing. Lucie Zotyková
  • David Jančar
  • Jindřiška Kováčová
  • Miroslava Snopková