Konference UDS 2013

Program konference

08.00 - 09.00                      Prezence účastníků

09.00 - 12.30                      Zahájení konference, hlavní referáty, dopolední jednání v sekcích

12.30 - 13.30                      Oběd

13.30 - 16.00                      Odpolední jednání v sekcích, závěry konference

16.00 - 18.00                      Prohlídka zámku Fryštát

18.00 - 20.30                      Společenské setkání s rautem

 

 

Jednací jazyky konference:

Angličtina, čeština, slovenština

 

Čas určený k prezentaci příspěvku je 10 minut, následujících 5 minut je vyhrazeno na otázky a diskusi. Při prezentaci bude k dispozici dataprojektor.