Konference UDS 2013

Příspěvek

Témata příspěvků jsou limitována odborným zaměřením konference. Příspěvek je možno psát v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

 

Příspěvky zaslané po termínu a příspěvky, které nesplní předepsané požadavky, nebudou přijaty. Příspěvky budou recenzovány. Pořadatelé si vyhrazují právo rozhodnout o přijetí či nepřijetí příspěvku.

 

Čas určený k prezentaci příspěvku je 10 minut, následujících 5 minut je vyhrazeno na otázky a diskusi. Při prezentaci bude k dispozici dataprojektor.

 

Pokyny pro psaní příspěvku:

 1. Každý příspěvek musí obsahovat abstrakt (6-10 řádků, max. 1000 znaků)
  a klíčová slova v anglickém jazyce.
 2. Doporučený rozsah příspěvku 6 – 10 stran.
 3. Formální požadavky na příspěvek:
  1. typ písma Times New Roman,
  2. velikost písma: název příspěvku 14, text 12,
  3. okraje 2,5 cm,
  4. řádkování 1,
  5. zarovnání do bloku.

 

Šablonu s podrobným vysvětlením formátu a úpravy naleznete zde.

 

Příspěvky zasílejte ve formátu Word e-mailem na adresu: uds@opf.slu.cz jako předmět uveďte konference_prispevek

 

Příspěvky poslané po 25.10.2013 nebude možné z organizačních důvodů zahrnout do sborníku.