Konference UDS 2013

Konferenční poplatek

1.200 Kč nebo 70 € (vč. DPH)

 

Číslo účtu:

 

101285316/0300

 

IBAN CZ6203001712800101285316

Variabilní symbol:

 

6219

 

SWIFT CEKOCZPP
BIC CEKOCZPP

Adresa banky: ČSOB, RCB Ostrava, Hollarova 5, 702 00 Ostrava

 

Konferenční poplatek zahrnuje organizační náklady, občerstvení, oběd, raut, režijní náklady, sborník na CD.

 

V případě neúčasti se konferenční poplatek nevrací, je možnost poslat náhradníka.