Konference UDS 2013

Anglická verze

VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů
a mladých vědeckých pracovníků
pořádaná Ústavem doktorských studií SU OPF v Karviné

 

Slezská univerzita v Opavě,
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 

Vás zve
na VI. Mezinárodní vědeckou konferenci doktorandů
a mladých vědeckých pracovníků

 

pořádanou Ústavem doktorských studií SU OPF v Karviné
pod záštitou děkana fakulty doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D.

 

Termín konání: 8. listopadu 2013