Konference UDS 2013

Důležité termíny

Podání přihlášky vč. abstraktu: 15.10.2013
Odevzdání příspěvku nejpozději:   
25.10.2013
Úhrada konferenčního poplatku: 31.10.2013