Konference UDS 2013

Cíle a zaměření konference

Cíle konference

  • Prezentovat výsledky vědecké a odborné činnosti studentů doktorského studia.
  • Zorganizovat setkání mladých vědeckých pracovníků z České a Slovenské republiky, zemí Evropské unie a dalších států a vytvořit předpoklady pro navázání kontaktů pro budoucí možnou spolupráci.
  • Porovnat poznatky různých oborů doktorského studia a získat zkušenosti z vystupování před odborným publikem.
  • Motivovat studenty k publikační a vědecko-výzkumné činnosti a k prezentaci jejich výsledků zejména v anglickém jazyce na mezinárodním fóru.

 

Odborné zaměření konference

  • Ekonomie a evropská integrace
  • Podpora podnikání, konkurenceschopnost a inovace
  • Marketing, management a lidské zdroje
  • Finance, podniková ekonomika a účetnictví
  • Veřejná ekonomika, správa a regionální rozvoj
  • Informatika ve veřejném a soukromém sektoru

 

Jednací jazyky konference:

Angličtina, čeština, slovenština