Oddělení zahraničních styků

Rozvojové programy

Tyto mobility jsou organizovány v rámci Institucionálního rozvojového plánu Slezské univerzity, který je každoročně schvalován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Nabídku těchto mobilit proto nelze zcela zaručit, nicméně během posledních šesti let byly vypisovány pravidelně. Cílem je podpořit výjezdy studentů i do zemí, které nemohou být zahrnuty do programu Erasmus, resp. realizovat mobility do žádaných destinací nad rámec stanovený Erasmus smlouvou. V rámci rozvojových programů jsou nabízeny studijní pobyty i pracovní stáže.

Nezbytnou podmínkou realizace mobilit u rozvojových programů je existence smlouvy o spolupráci mezi Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné a partnerskou organizací. Seznam partnerských institucí, s kterými má SU OPF sepsanou tuto smlouvu můžete nalézt zde.

Studijní pobyty jsou termínově vázány ke kalendářnímu roku, nikoliv k roku akademickému, proto jsou preferovány především výjezdy v letním semestru. U pobytů v zimním semestru je pravděpodobné, že přesáhne do následujícího kalendářního roku a pobyt by tak nemohl být financován celý.

Pracovní pobyty, které nabízí SU OPF jsou realizovány podle aktuální nabídky. Pravidelně jsou nabízeny praxe na turecké riviéře (hotely ve středisku Antalya) a ve španělské Valencii (práce v hotelích, firmách atd.). Pokud si student nalezne vlastní destinaci, je možné jej financovat pomocí tohoto projektu. Podmínkou je však sepsání smlouvy s Obchodně podnikatelskou fakultou. Doba pracovní stáže je minimálně 1 měsíc (30 kalendářních dnů) a nejdéle pak 2 měsíce. Delší pracovní pobyty jsou realizovány prostřednictvím programu Erasmus.

Studijní doktorské stáže realizované v rámci rozvojových projektů umožňují posluchačům doktorského studia uskutečnit minimálně jednoměsíční pobyt na partnerských univerzitách. Náplní pobytu je především vědecká činnost spojená se zpracováním dizertační práce a zapojení do aktivit hostitelského pracoviště.