Oddělení zahraničních styků

Studijní pobyty a pracovní stáže

Student může vyjet na studijní pobyt a/nebo na pracovní stáž v celkové délce max. 12 měsíců za každý stupeň studia, tzn. 12 měsíců během bakalářského studia, dalších 12 měsíců během navazujícího magisterského studia, a poté ještě dalších 12 měsíců během studia doktorského.

  • Studijní nebo pracovní pobyt v zahraničí může trvat od 1. června do 30. září následujícího roku.
  • Student může vyjet ve všech formách a typech studia (Bc., Mgr., Ph.D.; prezenční, kombinované i distanční).
  • Student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí studium přerušit ani ukončit.

 

Studijní pobyt (SMS)

Pracovní stáž (SMP)