Oddělení zahraničních styků

Informace o programu

Program Erasmus + se zaměřuje na spolupráci vysokoškolských institucí a na spolupráci těchto institucí s podniky. V Evropě funguje program Erasmus již od roku 1987, v České republice od roku 1998. Do roku 2006 byl program Erasmus součástí programu Socrates II. Do programu Erasmus se mohou zapojit všechny české veřejné, státní a soukromé vysoké školy a vybrané vyšší odborné školy, které získají tzv. Erasmus University Charter (EUC) přidělovaný Evropskou komisí.

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro:

  • vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí;
  • vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí;
  • vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí.

Erasmus navíc podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních programů, multilaterálních sítí a multilaterálních projektů.

Podrobné aktuální informace a podmínky veškerých aktivit či projektů programu Erasmus + naleznete na stránkách www.naerasmusplus.cz .

 

Erasmus University Charter (EUC)

Erasmus University Charter je listina opravňující vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus.

Slezská univerzita v Opavě je pod mezinárodním Erasmus kódem CZ OPAVA01 držitelkou EUC extended pod kódem 59958-IC-1-2008-1-CZ-ERASMUS-EUCX-1.