Oddělení zahraničních styků

Zahraniční partneři SU OPF

Smlouvy o spolupráci

Ázerbájdžán
Jméno instituce: AZERBAIJAN UNIVERSITY BAKU
Web: http://www.au.edu.az/

Finsko - Oulu
Jméno instituce: OULU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Web: http://www.osao.fi/en/

Finsko - Oulu
Jméno instituce: OULU VOCATIONAL COLLEGE
Web: http://www.oamk.fi/english/

Japonsko -Tokio
Jméno instituce: J. F. OBERLIN UNIVERSITY
Web: http://www.obirin.ac.jp/en/

J. F. Oberlin University

Polsko - Bielsko-Biala
Jméno instituce: SCHOOL OF FINANCE AND LAW
Web: http://www.wsfip.edu.pl/en/

Polsko - Lublin
Jméno instituce: MARIA CURIE-SKLODOWSKA UNIVERSITY
Web: http://www.umcs.lublin.pl

Polsko - Katowice
Jméno instituce: UNIVERSITY OF ECONOMICS IN KATOWICE
Web: http://english.ae.katowice.pl/

Polsko - Opole
Jméno instituce: ACADEMY OF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
Web: http://www.wszia.opole.pl/en/

Rusko - St. Petersburg
Jméno instituce: ST. PETERSBURG STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS
Web: http://en.unecon.ru/

Slovensko - Bánská Bystrica
Jméno instituce: UNIVERZITA MATEJA BELA V BÁNSKEJ BYSTRICI
Web: http://www.erasmus.umb.sk/

Slovensko - Bratislava
Jméno instituce: EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Web: http://www.euba.sk/

Slovensko - Bratislava
Jméno instituce: UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVĚ
Web: http://www.uniba.sk/

Slovensko - Trenčín
Jméno instituce: TRENČÍNSKÁ UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA
Web: http://tnuni.sk/aktuality/

Slovensko - Žilina
Jméno instituce: ŽILINSKÁ UNIVERZITA
Web: https://www.uniza.sk/menu/inc.php?ver=SK

Ukrajina - Donetsk
Jméno instituce: DONETSK STATE UNIVERSITY OF MANAGEMENT
Web: http://dsum.edu.ua/en/

USA - Kearney
Jméno instituce: UNIVERSITY OF NEBRASKA AT KEARNEY
Web: https://www.unk.edu/

Turecko - Canakkale
Jméno instituce: ÇANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY
Web: http://www.comu.edu.tr/english/

Turecko - Kocaeli
Jméno instituce: KOCAELI UNIVERSITY
Web: http://www.kocaeli.edu.tr/