Oddělení vědy a výzkumu

Podpora vědy a výzkumu na českém webu

Další informace o vědě a výzkumu, o možnostech a způsobech získávání grantů, možnostech finanční nebo jiné podpory Vašeho výzkumu nebo informace o navrhovaných nebo již řešených výzkumných projektech můžete nalézt na: