Oddělení vědy a výzkumu

Vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu bezpečnostního výzkumu

přidáno 09.11.2015

M i n i s t e r s t v o   v n i t r a   vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020 (BV III/1-VS) – dále jen „Program“, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), v platném znění.

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen „poskytovatel“) za účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

Veškeré informace  a formuláře jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze.aspx.

M i n i s t e r s t v o   v n i t r a   vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020 (BV III/1-VS) – dále jen „Program“, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), v platném znění.

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen „poskytovatel“) za účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

Veškeré informace  a formuláře jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze.aspx.

Termín pro doručení návrhů projektů na předepsaných formulářích na oddělení vědy a výzkumu je stanoven na úterý 1. 12. 2015.