Oddělení vědy a výzkumu

Habilitační řízení

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezské univerzity v Opavě získala v roce 2015 na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR oprávnění konat habilitační řízení v oboru Podniková ekonomika a management.