Oddělení rozvoje a vnějších vztahů


Oddělení rozvoje a vnějších vztahů zabezpečuje komunikaci zejména s médii, uchazeči o studium, absolventy, partnery a sponzory fakulty. Organizuje akce pro zájemce o studium, studenty i absolventy, např. Den otevřených dveří, Setkání absolventů a oslavy významných událostí. Poskytuje PR zázemí (propagační materiály, reklama, apod.) pro konference organizované na fakultě. Zabývá se správou a koordinací projektů rozvojových a operačních programů připravovaných a řešených na fakultě.

Kontaktní údaje

Vedoucí:
Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.

adresa: Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná
telefon: +420 596 398 248
e-mail: lebiedzik@opf.slu.cz
pracoviště: Oddělení rozvoje a vnějších vztahů, Katedra ekonomie


Referentka oddělení rozvoje a vnějších vztahů:
Ing. Dagmar Labudková

adresa: Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná
telefon: +420 596 398 306
e-mail: labudkova@opf.slu.cz
pracoviště: Oddělení rozvoje a vnějších vztahů