Katedra informatiky a matematiky

Katedra informatiky a matematiky vznikla v roce 2014 sloučením Katedry informatiky a Katedry matematických metod v ekonomii. Katedra informatiky a matematiky garantuje bakalářský a magisterský studijní program "Systémové inženýrství a informatika" s oborem "Manažerská informatika". Formy studia jsou prezenční a kombinovaná.

Katedra zajišťuje výuku základních i pokročilých předmětů vysokoškolské informatiky, matematiky a statistiky ve všech oborech a všech formách studia na Obchodně podnikatelské fakultě (OPF). V oblasti vědy a výzkumu je katedra zaměřena zejména na informační systémy ve vazbě na podnikovou praxi, modelování a simulace ekonomických systémů, programování, elektronické podnikání, tvorbu moderních webových aplikací, aplikovanou matematiku se zaměřením na matematické programování v podmínkách neurčitosti (aplikace stochastických a fuzzy přístupů), analýzu časových řad, vícekriteriální rozhodování (Analytický hierarchický proces - AHP), metody umělé inteligence (genetické algoritmy a neuronové sítě) a jejich aplikace v systémech a procesech řízení vztahů se zákazníky CRM a v oblasti malého a středního podnikání.

 • kontakt:
  SU OPF Karviná
  Katedra informatiky a matematiky
  Univerzitní náměstí 1934/3
  733 40 Karviná
 • tel: +420 596 398 223 (sekretariát katedry)
 • e-mail sekretariát: brachaczkova@opf.slu.cz

 

Facebook pic