Katedra financí a účetnictví

Katedra financí a účetnictví je týmem vysoce erudovaných akademiků, vyučujících a výzkumných pracovníků. Katedra garantuje obory Bankovnictví a Účetnictví a daně v bakalářském studiu a obor Bankovnictví je vyučován také v navazujícím magisterském studiu. V rámci oboru Ekonomika podnikání v obchodě a službách je rovněž katedrou nabízena a garantována specializace Finance podniku (bakalářské i navazující magisterské studium) a specializace Účetnictví a daně (navazující magisterské studium). Svou náplní odpovídají obory a specializace moderním trendům v oblasti bankovnictví, financí, účetnictví a daňové politiky. Kromě odborných znalostí je kladen důraz na schopnost získávat, třídit a analyzovat odborné informace tvůrčím způsobem, schopnost vytvářet si vlastní názor a umění prezentovat a obhájit jej. Katedra financí a účetnictví studentům nabízí širokou paletu předmětů orientovaných do oblastí financí, peněžní teorie a měnové politiky, bankovnictví, platebního a zúčtovacího styku, pojišťovnictví, firemních financí, veřejných financí, finančních trhů, mezinárodních financí, finančního a účetního poradenství, rovněž v oblasti účetního a daňového práva, mezinárodního účetnictví, auditu, nákladového a manažerského účetnictví a daňové evidence.

Výzkumná a pedagogická činnost je na katedře financí a účetnictví rozvíjena v úzké spolupráci s dalšími vysokými školami v České republice i v zahraničí. Členové katedry pravidelně publikují v impaktovaných a vědeckých domácích i zahraničních časopisech, recenzovaných sbornících z domácích i zahraničních konferencí, podílejí se na zpracování monografií (publikovaných i v zahraničních vydavatelstvích) a vysokoškolských učebnic a učebních textů.

 • kontakt:
  Slezská univerzita v Opavě
  Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
  Katedra financí a účetnictví
  Univerzitní nám. 1934/3
  733 40 Karviná
 • tel: +420 596 398 271 (sekretariát katedry)
 • fax: +420 596 312 069
 • gps: 49°51'15.324"N, 18°32'54.696"E
 • e-mail sekretariát: berankova@opf.slu.cz
 • web: http://kfi.cms.opf.slu.cz/

 

Facebook pic