Konference HP v EU 2018

 

Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v KarvinéVás zve na

 

XVI. mezinárodní vědeckou konferenci pořádanou 
Katedrou ekonomie a veřejné správy SU OPF a Katedrou národohospodářskou EkF VŠB-TUO

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA V ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

12. – 14. září 2018

HOTEL PROSPER, Čeladná

pod záštitou
rektora SU
doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D.

a

děkana SU OPF
prof. Ing. Daniela Stavárka, Ph.D.

a za finanční podpory
Moravskoslezského kraje a Statutárního města Karviná