Konference HP v EU 2016

Tematické zaměření konference

 • Hospodářská politika
 • Evropská unie
 • Měnová politika a bankovní sektor
 • Veřejné finance
 • Veřejná správa
 • Budoucnost evropské integrace
 • Vnější vztahy Evropské unie
 • Trh práce
 • Globalizační procesy
 • Konkurenceschopnost
 • Regionální disparity
 • Podnikání v Evropské unii
 • Sociální politika
 • Migrační politika