Konference HP v EU 2016

Pokyny pro autory

Články budou přijímány v českém, slovenském a anglickém jazyce vždy s abstraktem a klíčovými slovy v anglickém jazyce.

Vybrané recenzované příspěvky v anglickém jazyce aktivně odprezentované budou publikovány ve sborníku v tištěné podobě (s ISBN), který bude zaslán k evaluaci pro zařazení do Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters (ISI Web of Science). Sborníky s vybranými příspěvky z konferencí let 2012 a 2014 byly zařazeny do Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters.

Příspěvky, které nebudou na základě recenzního řízení zařazeny do výše uvedeného sborníku, budou publikovány ve sborníku příspěvků s ISBN.

Ti, kteří mají zájem prezentovat výsledky svého výzkumu, ale nemohou se zúčastnit osobně, mohou využít virtuální účasti, na jejímž základě obdrží jeden z výše uvedených sborníků příspěvků.

Akceptovány budou pouze příspěvky v souladu s formálními požadavky. Po schválení abstraktu zasílejte příspěvky nejpozději do 30. 6. 2016 na adresu: hpeu2016@opf.slu.cz, jako předmět uvádějte KONFERENCE. Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou publikovány.

Šablonu pro psaní příspěvku v českém jazyce je možné stáhnout zde a v anglickém jazyce zde. Doporučený rozsah příspěvku je 8 - 10 stran.