Konference HP v EU 2016

Konferenční poplatek

Osobní účast (aktivní i pasivní) 4 900 Kč (vč. DPH)
Virtuální účast
3 200 Kč (vč. DPH)
Číslo účtu:
101285316/0300
Variabilní symbol: 6223

47813059
DIČ CZ47813059
Pro identifikaci Vaší transakce, uveďte, prosím, VARIABILNÍ SYMBOL a ve zprávě pro příjemce zkratkou INSTITUCI a své PŘÍJMENÍ.

 

Adresa banky: ČSOB, RCB Ostrava, Hollarova 5, 702 00 Ostrava, Česká republika.

Adresa majitele účtu: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40, Karviná, Česká republika.

Účastníkům konference bude v rámci konferenčního poplatku při osobní účasti poskytnuto ubytování včetně snídaní, oběd, dvě večeře, občerstvení během jednání v sekcích, propagační předměty, sborník příspěvků a neomezený vstup do wellness.

V případě neúčasti se konferenční poplatek nevrací, je možno za sebe poslat náhradníka.