Konference HP v EU 2016

 

Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v KarvinéVás zve na

 

XIV. mezinárodní vědeckou konferenci pořádanou 
Katedrou ekonomie a veřejné správy SU OPF a Katedrou národohospodářskou EkF VŠB-TUO

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA V ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

14. – 16. září 2016

ZÁMEČEK PETROVICE, Petrovice u Karviné

pod záštitou
rektora SU
doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D.

a

děkana SU OPF
prof. Ing. Daniela Stavárka, Ph.D.

a za finanční podpory
Moravskoslezského kraje a Statutárního města Karviná