Konference HP v EU 2014

Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v KarvinéVás zve na

 

XII. mezinárodní vědeckou konferenci pořádanou 
Katedrou ekonomie SU OPF a Katedrou národohospodářskou EkF VŠB-TUO

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA V ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

16. – 18. září 2014

BELTINE FOREST HOTEL, Ostravice

pod záštitou
děkana SU OPF
doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D.

a za finanční podpory
Moravskoslezského kraje