Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit

Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit vznikla v roce 2014 sloučením Katedry cestovního ruchu, Katedry tělovýchovných a sportovních aktivit a Katedry cizích jazyků. Katedra garantuje v rámci bakalářského studijního oboru Podniková ekonomika a management specializaci Ekonomika cestovního ruchu, vyučovanou v prezenční i kombinované formě. Mezi předměty této specializace patří Cestovní ruch, Služby cestovního ruchu, Geografie cestovního ruchu a Ekonomika cestovního ruchu.

V rámci bakalářského studijního programu Gastronomie, hotelnictví a turismus katedra garantuje obor Hotelnictví, vyučovaný v prezenční formě. Mezi předměty oboru Hotelnictví patří např. Gastronomie a speciální servis, Technický úsek a údržba hotelu, Lázeňství, Hygiena a výživa.

Jazykové a komunikační kompetence patří k důležitým schopnostem našeho absolventa. Katedra zajišťuje výuku základních i pokročilých kurzů německého a anglického jazyka, dále profesní němčiny a angličtiny, komunikační kurzy apod. Katedra organizuje také sportovní kurzy, outdoorové aktivity studentů a další animační programy. Praxe katedra zajišťuje v partnerské síti cestovních kanceláří a hotelů. Rozvíjí se úzká spolupráce s lázněmi Darkov v Karviné.

Vědecko-výzkumná a publikační činnost členů katedry je důležitou součástí rozvoje katedry. Katedra spolupracuje s univerzitami u nás (Vysoká škola hotelová v Praze, Vysoká škola polytechnická Jihlava) i v zahraničí, např. na Slovensku s univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici, dále pak s Ekonomickou univerzitou v Krakově (Polsko), s vybranými univerzitami v Turecku a Bulharsku. Členové katedry publikují v recenzovaných vědeckých domácích i zahraničních časopisech, recenzovaných sbornících z domácích i zahraničních konferencí, podílejí se na zpracování vysokoškolských studijiní opor apod.

Každoročně Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit ve spolupráci s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou v Opavě a Střední školou hotelnictví a služeb a Vyšší odbornou školou v Opavě, pořádá mezinárodní konferenci "AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU".

Prostřednictvím katedry se fakulta stala také členem Asociace hotelů a restaurací ČR. Členové katedry spolupracují s Českou marketingovou společností v Ostravě, s Odborem regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezského kraje a s komisí pro cestovní ruch Magistrátu města Karviné.

 

 • kontakt:
  SU OPF Karviná
  Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit
  Univerzitní náměstí 1934/3
  733 40 Karviná
 • tel: +420 596 398 511 (sekretariát katedry)
 • e-mail sekretariát: souckova@opf.slu.cz
 

Aktuality

Vloženo: 30. 10. 2017
Valašské muzeum v přírodě Více
Vloženo: 11. 10. 2017
Vídeň - exkurze 9.10. 2017 Více
Vloženo: 08. 10. 2017
Czechia - Již rok oficiální Více
Vloženo: 29. 09. 2017
Zahájení výuky U3V v Karviné Více